Zirdziņi

Karuselis „Zirdziņi” ir klasiska atrakcija katrā atrakciju parkā, kas paredzēts mazākajiem atrakciju parka apmeklētājiem.

Brauciena ilgums – ~2 minūtes.

Atrakcijas biļete Cena
1 persona 3,00 €

Atrakcijas ierobežojumi:

 1. karuseli bez vecākiem drīkst apmeklēt bērni vecumā no trīs gadiem; bērniem līdz 3 gadu vecumam blakus jābūt pieaugušajam (pieaugušajam nav jāveic papildus samaksa);
 2. karuselis ir paredzēts bērniem līdz 30 un 40kg (pāra vai atsevišķais zirdziņš).

Cienījamie vecāki,

pirms karuseļa lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Karuseļa „Zirdziņi” lietošanas noteikumi.

Atrakciju drīkst izmantot tikai ar personāla atļauju.

 • Karuseļa apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā.
 • Aktīvajā zonā (0,5m no atrakcijas platformas) atļauts ienākt tikai pēc apkalpojošā personāla uzaicinājuma.
 • Vecākiem ir atļauts un ieteicams palīdzēt saviem bērniem (uzkāpšana / nokāpšana, kā arī morāls uzmundrinājums).
 • Uzkāpjot uz zirdziņa, kājas atbalstām uz kāpšļiem, ar rokām turoties pie rokturiem (centrālā stieņa); šādā, sēdus stāvoklī ar skatu uz priekšu, bērnam jāatrodas visu brauciena laiku.

Karuselim darbojoties, aizliegts:

 • Celties kājās;
 • Liekties uz sāniem, kāpt nost no zirdziņa;
 • Nokāpt / uzkāpt uz karuseļa platformas un nokāpt no zirdziņa karuseļa brauciena laikā;
 • jebkādā veidā traucēt citiem apmeklētājiem un bojāt atrakcijas un to inventāru.

Izkāpt no karuseļa DRĪKST tikai tad, kad karuselis ir pilnībā apstājies un ir atskanējis informatīvais signāls.

Citi noteikumi:

 • Atrakcijā aizliegts atrasties alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē!
 • Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.

Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: