Virpulis

Vēl viens klasisks atrakciju parku karuselis – ķēžu karuselis „Virpulis”. Īpaši patiks lielākiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Apmeklējuma ilgums – ~3 minūtes.

Atrakcijas biļete Cena
1 persona 4.00 €

Atrakcijas ierobežojumi:

 1. Karuseli drīkst izmantot persona,
  • kuras augums ir vismaz 1.20 m,
  • kuras vecums – vismaz 6 gadi.
 2. Vienas sēdvietas svara ierobežojums ir 90 kg.
 3. Augumā mazākajiem bērniem paredzētas speciālas sēdvietas ar papildus drošības sistēmu.

Cienījamie vecāki,

pirms karuseļa lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Karuseļa „Virpulis” lietošanas noteikumi.

Atrakciju drīkst izmantot tikai ar personāla atļauju.

 • Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā.
 • Aktīvajā zonā (uz paaugstinājuma) atļauts ienākt tikai pēc apkalpojošā personāla uzaicinājuma.
 • Atrakcija paredzēta gan pieaugušajiem, gan bērniem.
 • Sēdvietas atrakcijā ierāda apkalpojošais personāls.
 • Iekāpt un izkāpt no karuseļa drīkst tikai ar apkalpojošā personāla atļauju!
 • Iekāpjot karuselī, jāapsēžas un jāatrodas sēdus stāvoklī visu brauciena laiku.

Darbojoties karuselim, stingri aizliegts:

 • Kāpt pāri vai jebkā citādi šķērsot norobežojumu, kas atrodas apkārt karuselim;
 • Izkāpt no karuseļa, kamēr tas vēl darbojas;
 • Celties kājās, tupēt, liekties pāri savai sēdvietai;
 • Saāķēties ar citiem karuseļa apmeklētāju krēsliem;
 • Noņemt drošības ķēdes;
 • Ienest karuselī ēdienus, dzērienus vai asus priekšmetus, ar kuriem iespējams savainoties;
 • Jebkādā veidā traucēt citiem apmeklētājiem un bojāt atrakcijas un to inventāru.

Izkāpt no karuseļa var tikai tad, kad karuselis ir pilnībā apstājies.

Citi noteikumi:

 • Atrakcijas kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē!
 • Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.

Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: