Ūdensbumbas

Vai esi kādreiz staigājis pa ūdens virsmu? Vai Tu gribētu pamēģināt? Šī ir lieliska iespēja iet un skriet, un diet virs ūdens, pašam paliekot sausam drošībā.

Apmeklējuma ilgums – 5 minūtes.

Atrakcijas biļete Cena
1 persona 5 min 3,50 €

Atrakcijas ierobežojumi:

 • Atrakcija paredzēta bērniem vecumā no 5 gadiem, jauniešiem un pieaugušajiem.
 • Atrakcijas svara ierobežojums ir 95kg.
 • Izmantojot atrakciju, kabatas un apģērbs pilnībā jāatbrīvo no asiem, apjomīgiem, karstiem, lipīgiem un citādi bīstamiem priekšmetiem (rotas lietām, atslēgām, kabatas naža, ēdieniem utt.). Apkalpojošajam personālam ir tiesības pārliecināties, vai apmeklētājam nav palikuši priekšmeti, kas apdraud viņa vai citu apmeklētāju drošību.

Cienījamie vecāki,

pirms ūdensbumbu lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Pirms atrakcijas apmeklējuma pārliecinieties, vai bērns nevēlas uz tualeti.

Atrakcijas “Ūdensbumbas” lietošanas noteikumi.

Atrakciju drīkst izmantot tikai ar personāla atļauju.

Lietošanas noteikumi:

 • Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā.
 • Iekāpiet personāla norādītajā bumbā, un darbinieks to piepildīs ar gaisu.
 • Apmeklētājiem obligāti jāatrodas sēdus pozīcijā brīdī, kad bumba tiek ielaista ūdenī un vilkta no tā ārā.
 • Pēc apmeklējuma uzmanīgi izkāpiet no bumbas.
 • Ja lietošanas laikā bumba ieplīst, neuztraucieties, bet informējiet apkalpojošo personālu. Ūdensbumba nenogrims, pat ja tajā būs liels ūdens daudzums. Bet nekādā gadījumā neveriet vaļā bumbas rāvējslēdzēju.
 • Vecākiem ir atļauts un ieteicams palīdzēt saviem bērniem (apavu novilkšana / uzvilkšana un morāls uzmundrinājums).
 • Lai parūpētos par personīgo mantu saglabāšanu atrakcijas apmeklējuma laikā, vēlams savlaicīgi nodot kabatās esošo saviem vecākiem vai draugiem.

Aizliegts:

 • Ienākt ar apaviem;
 • Lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus;
 • Ierasties ar asiem priekšmetiem (arī brillēm, kakla ķēdītēm, aukliņām, atslēgām utt.);
 • Apmeklēt atrakciju alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē;
 • Apmeklēt atrakciju, ja Jums ir bijusi kāda operācija pēdējo 6 mēnešu laikā;
 • Celties kājās, atrasties četrrāpus vai citās pozīcijās, izņemot sēdus, ielaižot un izņemot bumbu no baseina.
 • Vērt vaļā bumbas rāvējslēdzēju atrakcijas darbības laikā;
 • Jebkādā veidā bojāt bumbas vai baseinu.

Citi noteikumi:

 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 • Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta

Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!