Sniegavīru ala

„Sniegavīru ala” ir vieta, kur sniegavīri mīt visa gada garumā. Alā ir izvietota atrakcija Bundžu karalis, kurā katram ir iespēja pārbaudīt savu precizitāti un veiksmi.

Atrakcija noformēta atbilstoši savam nosaukumam, alas dizainā atradīsi sniegu un lāstekas. Pat karstākajās vasaras dienās apmeklētājiem te ir iespēja atvēsināties, nofotografējoties vai vienkārši apskatot kādu no šeit mītošajiem sniegavīriem.

Atrakcija paredzēta visām vecuma grupām.

Uzdevums vienkāršs: ar 3 metieniem jānogāž visas 10 bundžas, lai saņemtu Lielo balvu.

Nogāzto bundžu skaits un attiecīgais laimests:

 • 0-6 bundžas – veicināšanas balva,
 • 7-9 bundžas – vidējā balva,
 • 10 bundžas – lielā balva.

Ģimene un draugi droši var palīdzēt un spēlētāju morāli atbalstīt.

Atrakcijas biļete Cena
1 spēle 3,00 €

 

Atrakcijas Bundžu karalis lietošanas noteikumi

 1. Cienījamie apmeklētāji, pirms atrakcijas lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.
 2. Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.
 3. Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.
 4. Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību gadījumā lūgums vērsties pie apkalpojošā personāla.
 5. Atrakcijā aizliegts:
  • Bez personāla uzaicinājuma šķērsot norobežojumus;
  • Liekties pāri norobežojuma bortiem;
  • Pārvietot bortus, stumt tos tuvāk;
  • Jebkādā veidā traucēt citiem apmeklētājiem un tīšuprāt bojāt atrakciju un tās inventāru;
  • Mest pa bundžām ar citiem priekšmetiem, kas nav personāla izsniegtie metamie maisiņi;
  • Izmantot bumbiņas (maisiņus) citiem mērķiem.
 6. Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 7. Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 8. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (negaiss, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.
 9. Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, pārtraukt atrakcijas izmantošanu vai atteikt dalību tajā šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Citi noteikumi:

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: