Balvu šautuve

Balvu šautuves iekārtas ar pudeļu, pīļu un kāršu mērķiem

Balvu šautuves iekārtas ar pudeļu, pīļu un kāršu mērķiem