Sapņu kuģi

Karuselis Sapņu kuģi vislabāk patiks pirmsskolas vecuma bērniem.

Brauciena laikā katram pašam ir iespēja regulēt sava kuģīša pacelšanos un nolaišanos. Gan karuseļa priekšējā, gan aizmugurējā sēdvieta ir aprīkota ar skaņas signālu pogu, ko mazie apmeklētāji var pēc patikas izmantot.

Brauciena ilgums – 3 minūtes.

Atrakcijas ierobežojumi:

 • Karuseli paredzēts apmeklēt bērniem vecumā no 3 gadu vecuma;
 • Bērniem līdz 5 gadu vecumam karuselī jāatrodas kopā ar vecākiem;
 • Viena kuģīša svara ierobežojums ir 120kg, maksimālais apmeklētāju skaits kuģītī – 4 cilvēki.
Atrakcijas biļete Cena
Bērnam 3,00 €
Bērnam ar pieaugušo * 3,50 €

 

* Pieaugušais ir persona, kas sasniedzis 18 gadu vecumu.

Atrakcijas Sapņu kuģi lietošanas noteikumi

 1. Cienījamie vecāki, pirms karuseļa izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem, un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.
 2. Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.
 3. Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.
 4. Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.
 5. Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.
 6. Karuseļa apmeklētāji tiek apkalpota rindas kārtībā.
 7. Aktīvajā zonā aiz nožogojuma atļauts ienākt tikai pēc apkalpojošā personāla uzaicinājuma.
 8. Karuseli paredzēts apmeklēt bērniem vecumā no 3 gadu vecuma.
 9. Bērniem līdz 5 gadu vecumam karuselī jāatrodas kopā ar vecākiem.
 10. Ja bērns nejūtas drošs, karuseli var apmeklēt kopā ar pieaugušo arī bērni no 5 gadu vecuma.
 11. Karuseļa apmeklētājiem obligāti ir jāpiesprādzējas.
 12. Iekāpjot karuselī, ir jāapsēžas ar skatu uz priekšu un jāatrodas sēdus stāvoklī visu brauciena laiku.
 13. Karuseļa darbības laikā apmeklētājiem ir iespēja pacelties un nolaisties, virzot vadības sviru priekšējā sēdvietā vai vadības pogu – aizmugurējā sēdvietā.
 14. Gan karuseļa priekšējā, gan aizmugurējā sēdvieta ir aprīkota ar skaņas signālu pogu.
 15. Viena kuģīša svara ierobežojums ir 120kg, maksimālais apmeklētāju skaits – 4 cilvēki.
 16. Karuseļa darbības laikā aizliegts:
  • Kāpt pāri norobežojumiem;
  • Celties kājās;
  • Liekties ārā no lidmašīnas;
  • Attaisīt drošības jostas un norobežojošās ķēdes kuģa sānos;
  • Lauzt, ar spēku raut vai kā citādāk bojāt Kuģa pacelšanās sviru;
  • Izkāpt no karuseļa brauciena laikā;
  • Jebkādā veidā traucēt citiem apmeklētājiem un bojāt atrakcijas un to inventāru.
 17. Izkāpt no karuseļa drīkst tikai tad, kad karuselis ir pilnībā apstājies.
 18. Atrakcijas kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē!
 19. Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 20. Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 21. Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 22. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.
 23. Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Līdzīgas atrakcijas: