Poniju dārzs

Atrakcija, kas imitē jāšanu uz īsta zirga.

Atracijas apmeklētājiem būs iespēja kopā ar instruktoru izvēlēties vecumam, augumam un gaumei piemērotāko poniju vai kādu citu no piedāvātajiem dzīvniekiem.

Brauciena ilgums – 10 minūtes.

Atrakcijas biļete Cena
1 persona 10 min 2,50 €

Atrakcijas ierobežojumi:

 • atrakcija paredzēta bērniem vecumā no 3 gadiem, jauniešiem un pieaugušajiem;
 • atrakcijas svara ierobežojumi:
 1. Mazais ponijs – 40kg;
 2. Vidējais ponijs – 65kg;
 3. Lielais ponijs – 80kg.

Cienījamie vecāki,

pirms atrakcijas lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Atrakcijas „Poniju dārza” lietošanas noteikumi.

Atrakciju drīkst izmantot tikai ar personāla atļauju.

 • Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā.
 • Lai parūpētos par personīgo mantu saglabāšanu atrakcijas apmeklējuma laikā, vēlams savlaicīgi nodot kabatās esošo saviem vecākiem vai draugiem.
 • Atrakcijas kāju balstus nedrīkst izmantot, lai uzkāptu uz atrakcijas. Tā darot, atrakcija var apgāzties un uzkrist apmeklētājam. Atrakcijas kāju balsts paredzēts izmantošanai tikai atrakcijas lietošanas laikā.
 • Izmantojot atrakciju, ievēro citus atrakcijas apmeklētājus, gājējus un šķēršļus.
 • Lai sāktu “jāt”, apmeklētājam ar visu svaru jāiesēžas seglos, nebalstoties un nespiežot uz leju kāju balstus. Tagad apmeklētājam jāgrūž rokturi pie “ponija” galvas uz priekšu (nevis jāvelk uz savu pusi). Ponija priekšējās un aizmugurējās kājas pavirzīsies attiecīgi uz priekšu un atpakaļ, un sēdvietas (seglu) augstums samazināsies. Tagad apmeklētājs var novietot kājas uz balstiem un, izmantojot vertikālu, uz leju vērstu spēku un reizē turoties pie rokturiem, ponijs atkal pacelsies, pavirzoties uz priekšu. Atkārtojot šādas kustības, kājas atstājot uz balstiem, ponijs kustēsies uz priekšu, atgādinot īstas jāšanas kustības.
 • Poniji ir “stūrējami” pa labi un kreisi;
 • Poniji nevar kustēties atpakaļgaitā. Braucējam ir jānokāpj un ar rokām jāpagriež ponijs vajadzīgajā virzienā.
 • Nokāpjot, tāpat kā uzkāpjot, nedrīkst balstīties uz kāju balsta.
 • Pēc izmantošanas atrakcija jāatgriež starta / finiša punktā.

AIZLIEGTS:

 • Jebkādā veidā lauzt un bojāt izsniegto inventāru;
 • Turpināt ekspluatēt inventāru, ja tam parādījušies kādi defekti vai pazīmes, kas norāda uz to;
 • Jebkādā veidā traucēt un apdraudēt pārējos satiksmes dalībniekus, īpašu uzmanību pievēršot mazākajiem atrakciju apmeklētājiem;
 • Braucot liekties uz sāniem, stiept uz sāniem rokas, kājas vai citus priekšmetus;
 • Braukt uz apmalēm, apstādījumiem un zāliena, triekties norobežojumos;
 • Sēdēt vietās, kur tas pēc atrakcijas konstrukcijas nav paredzēts; visiem braucējiem jāatrodas paredzētajās sēdvietās ar skatu uz priekšu;
 • Izbraukt ārpus norādītā maršruta;
 • Izmantot kāju balstus uzkāpšanai un nokāpšanai no atrakcijas;

Citi noteikumi:

 • Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.

Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: