Pīļu dīķis

Jautra un azartiska atrakcija veiksmes pārbaudei.

Spēles noteikumi:

 1. Izvēlies savu makšķeri un ieņem spēles vietu.
 2. Uzdevums ir izmakšķerēt no baseina 6 jebkuras krāsas gulbīšus.
 3. Katram gulbītim apakšā norādīts punktu skaits no 1 līdz 6. Punktu summa noteiks Tavu balvu.
 4. Tiek ieskaitīti pirmie 6 gulbīši, kas kaut daļēji izcelti no ūdens.

Punktu summa un attiecīgais laimests –

 • 6-9 vai 33-36 punkti – lielā balva;
 • 10-15 vai 28-32 punkti – vidējā balva;
 • 16-27 punkti – veicināšanas balva.
Atrakcijas biļete Cena
1 spēle 3.00 €

Cienījamie apmeklētāji,

pirms atrakcijas lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Atrakcijas „Pīļu dīķis” lietošanas noteikumi.

Atrakciju drīkst izmantot tikai ar personāla atļauju.

Atrakcija paredzēta visām vecuma grupām.

Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpota rindas kārtībā .

Atrakcijā reizē var piedalīties 1-4 dalībnieki.

Vecākiem ir atļauts un ieteicams palīdzēt saviem bērniem (makšķerēšana kopā, kā arī morāls uzmundrinājums).

Atrakcijā aizliegts:

 • Izmakšķerēt gulbīti, paskatīties tā vērtību un ielikt to atpakaļ ūdenī;
 • Bez personāla uzaicinājuma šķērsot norobežojumus;
 • Liekties pāri norobežojuma letei;
 • Pārvietot leti, stumt to tuvāk;
 • Jebkādā veidā traucēt citiem apmeklētājiem un tīšuprāt bojāt atrakciju un tās inventāru;

Citi noteikumi:

 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (negaiss, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.

Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, pārtraukt atrakcijas izmantošanu vai atteikt dalību tajā šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: