Apmeklētāji Lidolandē

Apmeklētāji pie karuseļiem Zirdziņi un Virpulis

Daudz cilvēku atrakciju parkā Lidolande pie karuseļiem Zirdziņi un Virpulis