Laiviņas

Bērni baseinā izmanto atrakciju laiviņas

Bērni lielā baseinā izmanto krāsainas atrakciju laiviņas – gulbjus