Panoramas rats Konijailendā

Panorāmas rata Wonder wheel augšējā daļa uz zila debess fona

Panorāmas rata Wonder wheel augšējā daļa ar krāsainām gondolām uz zila debess fona