Noteikumi

Cienījamie apmeklētāji,

pirms atrakciju izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns drīkst un vēlas izmantot šo atrakciju.

 1. Sekojiet līdzi atrakciju ierobežojumiem! Pirms biļešu iegādes pārliecinieties, ka atrakcijas apmeklētāja augums, svars un vecums ļauj izmantot konkrēto atrakciju.
 2. Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.
 3. Apmeklētāji atrakcijas izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.
 4. Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu gaitām un personīgajām mantām. Atrakciju izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.
 5. Atrakciju ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.
 6. Aktīvajā atrakciju zonā aiz nožogojuma atļauts ienākt tikai pēc apkalpojošā personāla uzaicinājuma.
 7. Atrakcijas kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē, tāpat arī spēcīgu medikamentu ietekmē, kuru lietošana ietekmē spēju kontrolēt savas darbības, samazina spēju orientēties situācijā, pasliktina redzi, reakcijas ātrumu u.tml.!
 8. Atrakciju teritorijā kategoriski aizliegts smēķēt, izņemot tam paredzētajās vietās!
 9. Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā. Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 10. Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 11. Iegādātās biļetes ir derīgas tajā dienā, kad iegādātas.
 12. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (nokrišņi, stiprs vējš) daļa atrakciju var netikt ekspluatētas vai parks var tikt aizvērts ātrāk.
 13. Ja iegādāto biļeti plānojat izmantot vēlāk, iesakām pārliecināties par laika prognozi un to, vai tas būs iespējams. Nauda par iegādātajām biļetēm netiek atgriezta, ja atrakcijas beidz darbu ātrāk laika apstākļu vai citu nepārvaramu iemeslu dēļ.
 14. Iegādājoties biļeti atrakcijas apmeklējumam bērnam kopā ar pieaugušo, ņemiet vērā, ka pieaugušais ir persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.
 15. Ja esat iegādājies biļeti uz kādu atrakciju un pārdomājat, Jūs varat to samainīt pret biļeti uz citu atrakciju, bet nauda par iegādāto biļeti netiek atgriezta.
 16. Ja esat iegādājies dienas biļeti vai biļeti uz citu atrakciju, kuras apmeklējumam nepieciešama aproce, lūdzu, neplēsiet un neļaujiet bērnam to plēst nost pirms atrakciju apmeklējuma beigām. Ar bojātu aproci Jūs var atrakcijā neielaist. Bojātas aproces netiek mainītas un par tām netiek atgriezta nauda.
 17. Ņemiet vērā, ka aprocēm jābūt uzliktām uz rokas (vai kājas) tai personai, kas apmeklē atrakcijas. Vecākiem uzliktas aproces nav derīgas bērniem. Neuzliktas aproces vai nepareizi uzliktas aproces (piemēram, viegli nomaucamas) nav derīgas.
 18. Administrācija un apkalpojošais personāls neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju vai apkalpojošā personāla norādījumus.
 19. Iegādājoties biļeti, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un apņematies ievērot atrakciju parka un atrakciju lietošanas noteikumus.

Drošam atrakciju parka apmeklējumam aicinām ņemt vērā visus valstī noteiktos ierobežojumus un drošības noteikumus Covid-19 ierobežošanai:

Noteikumi Covid-19 ierobežošanai

Noteikumi Covid-19 ierobežošanai