Mini mašīnītes

Atrakcija, kas paredzēta tieši mazākajiem atrakciju parka apmeklētājiem.

Kopā ar instruktoru izvēlieties vecumam, augumam un gaumei piemērotāko mašīnīti.

Brauciena ilgums – 10 minūtes.

Atrakcijas biļete Cena
1 persona 10 min 2,50 €

Atrakcijas ierobežojumi:

 • atrakcija paredzēta bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem;
 • mašīnīšu svara ierobežojums ir 20 un 40 kg, atkarībā no izvēlētās mašīnītes.

Cienījamie vecāki,

pirms atrakcijas lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Atrakcijas ‘’Mini mašīnītes’’ lietošanas noteikumi.

Atrakciju drīkst izmantot tikai ar personāla atļauju.

 • Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā.
 • Lai parūpētos par personīgo mantu saglabāšanu atrakcijas apmeklējuma laikā, vēlams savlaicīgi nodot kabatās esošo saviem vecākiem vai draugiem.
 • Auto vadītājs iekārtojas pie auto stūres un, pārliecinājies, ka ceļš ir brīvs, nospiežot akseleratora pedāli, uzsāk kustību uz priekšu. Noņemot kāju no pedāļa, auto tūlīt apstāsies.
 • Braucot ievēro citus satiksmes dalībniekus, gājējus un šķēršļus.
 • „Beidzoties degvielai”, ierasties pie apkalpojošā personāla, kurš veiks auto uzpildīšanu. Auto uzpildīšanai patērētais laiks netiek pieskaitīts pie atrakcijas izmantošanas laika.
 • Pēc brauciena auto jāatgriež starta / finiša punktā.
 • Vecāki, lūdzu, pieskatiet savus jaunos autovadītājus.

AIZLIEGTS:

 1. Jebkādā veidā lauzt un bojāt izsniegto inventāru;
 2. Turpināt ekspluatēt inventāru, ja tam parādījušies kādi defekti vai pazīmes, kas norāda uz to;
 3. Jebkādā veidā traucēt un apdraudēt pārējos satiksmes dalībniekus, īpašu uzmanību pievēršot mazākajiem atrakciju apmeklētājiem;
 4. Braucot celties kājās, liekties ārā no mašīnītes, stiept ārā rokas, kājas vai citus priekšmetus;
 5. Uzbraukt uz ietves apmalēm, apstādījumiem un zāliena;
 6. Pa ceļam „uzņemt papildus pasažierus”;
 7. Sēdēt vietās, kur tas pēc atrakcijas konstrukcijas nav paredzēts; visiem braucējiem jāatrodas paredzētajās sēdvietās ar skatu uz priekšu;
 8. Izbraukt ārpus norādītā maršruta;
 9. Izkāpt no braucošas mašīnītes.

Citi noteikumi:

 • Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.

Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: