Mazais panorāmas rats

Kā jau nosaukums par to liecina, atrakcija ir tradicionālais panorāmas rats, tikai mazs. 🙂 Karuselis Mazais panorāmas rats ir atrakcija, kas vispiemērotākā ir pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, lai gan arī pieaugušajiem varētu būt interesanti pavērot atrakciju parka laukumu no augšas.

Brauciena ilgums – ~3 minūtes.

Atrakcijas biļete Cena
Bērnam 3,00 €
Bērnam ar pieaugušo * 3,50 €

* Pieaugušais ir persona, kas sasniedzis 18 gadu vecumu.

Atrakcijas ierobežojumi:

 • Karuseli ieteicams apmeklēt bērniem vecumā no 3 gadu vecuma;
 • Bērniem līdz 6 gadu vecumam  karuseli jāapmeklē kopā ar pieaugušo;
 • Vienas laiviņas svara ierobežojums ir 165kg, maksimālais apmeklētāju skaits – 4 cilvēki.

Karuseļa Mazais panorāmas rats lietošanas noteikumi

 1. Cienījamie vecāki, pirms karuseļa lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.
 2. Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.
 3. Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.
 4. Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.
 5. Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.
 6. Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā.
 7. Aktīvajā zonā aiz nožogojumiem atļauts ienākt tikai pēc apkalpojošā personāla uzaicinājuma.
 8. Iekāpjot karuselī, ir jāapsēžas un jāatrodas sēdus stāvoklī visu brauciena laiku.
 9. Atrakcijā aizliegts:
  • Kāpt pāri norobežojumiem;
  • Atvērt karuseļa durtiņas;
  • Brauciena laikā celties kājās, liekties ārā;
  • Izkāpt no karuseļa brauciena laikā;
  • Jebkādā veidā traucēt citiem apmeklētājiem un bojāt atrakcijas un to inventāru.
 10. Izkāpt no karuseļa drīkst tikai tad, kad karuselis ir pilnībā apstājies.
 11. Karuseli kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē!
 12. Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 13. Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 14. Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 15. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.
 16. Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Līdzīgas atrakcijas: