Lidolande_atrakciju_parks_2020_blogs5

Karuselis, gaismas objekts, telts un tornis vakarā

Rudens vakars atrakciju parkā Lidolande, bildē redzami karuseļi un atrackijas, kā arī gaismas objekts Lido zieds