Lidolande_atrakciju_parks_2020_blogs13

Atrakcija automāts Basketbols

Atrakcija automāts Basketbols izvietots telpā pie sienas