Lidolande_atrakciju_parks_2020_blogs10

Atrakcija "Pīļu dīķis" izvietota košā teltī ar lielām balvām

Atjaunotais vizuālais noformējums atrakcijai Pīļu dīķis atrakciju parkā Lidolande Rīgā