Lidmašīnas

Karuselis Lidmašīnas vislabāk patiks pirmsskolas vecuma bērniem, bet ne tikai.

Brauciena laikā priekšā sēdošajam ir iespēja regulēt savas lidmašīnas pacelšanos un nolaišanos, izmantojot speciālu vadības sviru.

Brauciena ilgums – 3 minūtes.

Atrakcijas ierobežojumi:

 • Karuseli bez pieaugušā paredzēts apmeklēt bērniem no 3 gadu vecuma;
 • Bērniem līdz 3 gadu vecumam karuselī jāatrodas kopā ar vecākiem;
 • Vienas lidmašīnas svara ierobežojums ir 120kg, maksimālais apmeklētāju skaits lidmašīnā – 4 cilvēki.
Atrakcijas biļete Cena
Bērnam 2,00 €
Bērnam ar pieaugušo * 2,50 €

 

* Pieaugušais ir persona, kas sasniedzis 18 gadu vecumu.

Atrakcijas Lidmašīnas lietošanas noteikumi

 1. Cienījamie vecāki, pirms karuseļa izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem, un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.
 2. Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.
 3. Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.
 4. Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.
 5. Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.
 6. Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpota rindas kārtībā.
 7. Aktīvajā zonā aiz nožogojuma atļauts ienākt tikai pēc apkalpojošā personāla uzaicinājuma.
 8. Karuseli bez pieaugušā paredzēts apmeklēt bērniem vecumā no 3 gadiem.
 9. Bērniem līdz 3 gadu vecumam karuselī jāatrodas kopā ar vecākiem.
 10. Ja bērns nejūtas drošs, karuseli var apmeklēt kopā ar pieaugušo arī bērni no 5 gadu vecuma.
 11. Karuseļa apmeklētājiem obligāti ir jāpiesprādzējas.
 12. Iekāpjot karuselī, ir jāapsēžas ar skatu uz priekšu un jāatrodas sēdus stāvoklī visu brauciena laiku.
 13. Karuseļa darbības laikā apmeklētājiem ir iespēja pacelties un nolaisties, virzot vadības sviru priekšējā sēdvietā.
 14. Vienas lidmašīnas svara ierobežojums ir 120kg, maksimālais apmeklētāju skaits – 4 cilvēki.
 15. Karuseļa darbības laikā aizliegts:
  • Kāpt pāri norobežojumiem;
  • Celties kājās;
  • Liekties ārā no lidmašīnas;
  • Attaisīt drošības jostas un norobežojošās ķēdes lidmašīnas sānos;
  • Lauzt, ar spēku raut vai kā citādāk bojāt lidmašīnas pacelšanās sviru;
  • Izkāpt no karuseļa brauciena laikā;
  • Jebkādā veidā traucēt citiem apmeklētājiem un bojāt atrakcijas un to inventāru.
 16. Izkāpt no karuseļa drīkst tikai tad, kad karuselis ir pilnībā apstājies.
 17. Atrakcijas kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē!
 18. Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 19. Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 20. Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 21. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.
 22. Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.