Hipodroms

Kā jau atrakcijas nosaukums Hipodroms liecina, runa ir par zirgu sacensībām. Zirgi, ātrums un azarts!

Atrakcijas dalībniekiem ir iespēja sacensties savā starpā un censties nokļūt finišā pirmajam.

Atrakcijas Hipodroms spēles gaita:

 1. Atrakcijā var piedalīties 2-12 dalībnieki.
 2. Katram dalībniekam ir iespēja izvēlēties savu sacensību zirgu un jāieņem atbilstoša sēdvieta.
 3. Dalībniekiem tiek izsniegta katram viena bumbiņa, kas, atskanot spēles starta signālam, jāripina lūzās.
 4. Jo precīzāk trāpīsi, jo ātrāk skries Tavs zirgs. Ja trāpīsi sarkanajā lūzā, zirgs veiks trīs soļus, zilajā – divus, dzeltenajā – vienu.*
 5. Spēle beidzas, kad viens no zirgiem ir aizskrējis līdz finišam pirmais.
 6. Uzvarētājs, kurš pirmais sasniedz finišu, saņem balvu.

* Ņemiet vērā, ka zirdziņi mēdz paklupt. 🙂

 

Atrakcijas biļete Cena
1 persona – 1 spēle 2,50 €

 

Tepat kopā ar atrakciju Hipodroms ir arī atrakcijas ŠautuveŠautriņas, Basketbols, Futbols un Bokss.

Atrakcijas Hipodroms noteikumi

 1. Cienījamie apmeklētāji, pirms atrakcijas lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.
 2. Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.
 3. Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.
 4. Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.
 5. Atrakcija paredzēta visām vecuma grupām.
 6. Vecākiem ir atļauts un ieteicams palīdzēt saviem bērniem (bumbiņas ripināšana kopā, kā arī morāls uzmundrinājums).
 7. Visiem, kas spēlē nepiedalās, bet vēro to no malas, ir iespēja izvēlēties savu favorītu un atbalstīt spēlētājus.
 8. Atrakcijā aizliegts:
  • Bez personāla uzaicinājuma šķērsot norobežojumus;
  • Jebkādā veidā traucēt citiem apmeklētājiem un tīšuprāt bojāt atrakciju un tās inventāru;
  • Izmantot spēles bumbiņas citiem mērķiem.
 9. Citi noteikumi:
  • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
  • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 10. Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, pārtraukt atrakcijas izmantošanu vai atteikt dalību tajā šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Līdzīgas atrakcijas: