Velokarti

Atrakcija Velokarti ir piemērota bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, jo katram apmeklētājam ir iespēja izvēlēties sev atbilstošākā izmēra velokartu un pielāgot tā sēdvietas attālumu līdz pedāļiem.

Velokartu trase ir aprīkota ar ceļa zīmēm un luksoforiem, liekot katram mācīties un ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

Atsevišķos velokartos iespējams braukt divatā – viens būs šoferis, otrs – pasažieris.

Atrakcijas biļete Cena
1 persona 10min 3,00 €
1 persona 20min (tikai darba dienās) 4,00 €
1 persona 30min (tikai darba dienās) 5,00 €

Atrakcijas ierobežojumi:

 • Atrakcija piemērota bērniem no 3 gadu vecuma.

Atrakcijas Velokarti lietošanas noteikumi

  1. Cienījamie vecāki, pirms atrakcijas lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.
  2. Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.
  3. Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.
  4. Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.
  5. Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.
  6. Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā.
  7. Aktīvajā zonā (trasē) atļauts ienākt tikai pēc apkalpojošā personāla uzaicinājuma.
  8. Lai parūpētos par personīgo mantu saglabāšanu atrakcijas apmeklējuma laikā, vēlams savlaicīgi nodot kabatās esošo saviem vecākiem vai draugiem.
  9. Kopā ar instruktoru izvēlieties savam vecumam un augumam atbilstošu velokartu.
  10. Izmantojot atrakciju, jāapsēžas un jāatrodas sēdus stāvoklī visu brauciena laiku.
  11. Braucot jāievēro kustības virziens, trases ierobežojumi un darbinieku norādījumi.
  12. Ja brauciena laikā radušās kādas problēmas, apstājies pēc iespējas tuvāk apmalei un pacel roku.
  13. Pēc brauciena velokarts jāatgriež starta / finiša punktā.
  14. Atrakcijā aizliegts:
   • Apstāties trases vidū;
   • Iet pa trasi ar kājām;
   • Braukt virsū citiem velokartiem, ceļa zīmēm, trases apmalēm un apzaļumotajām zonām;
   • Lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus;
   • Ierasties ar asiem priekšmetiem (arī brillēm, kakla ķēdītēm, aukliņām), kas apdraud bērnu drošību un veselību;
   • Traucēt un citādi aizskart citus apmeklētājus;
   • Braucot celties kājās, liekties ārā no velokarta, stiept ārā rokas, kājas vai citus priekšmetus;
   • Sēdēt vietās, kur tas pēc atrakcijas konstrukcijas nav paredzēts; visiem braucējiem jāatrodas paredzētajās sēdvietās ar skatu uz priekšu.
  15. Atrakcijas kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē!
  16. Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
  17. Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
  18. Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
  19. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.
  20. Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Līdzīgas atrakcijas: