Balvu šautuve

Jautra un azartiska atrakcija precizitātes pārbaudei.

Spēles noteikumi:

 1. Atrakcijas dalībniekiem ir iespēja Izvēlēties savus mērķus (kārtis, pīlītes vai pudeles).
 2. Uzsākt šaušanu drīkst pēc apkalpojošā personāla signāla.
 3. Uzdevums – ar 20 šāvieniem jānogāž 20 mērķi, lai saņemtu Lielo balvu.
 4. Tiek ieskaitīti tikai tie mērķi, kas apgāžas.

Punktu summa un attiecīgais laimests –

 • 20 punkti – lielā balva;
 • 0-19 punkti – veicināšanas balva.
Atrakcijas biļete Cena
1 spēle 3,00 €

Atrakcijas ierobežojumi:

 • atrakcija paredzēta apmeklētājiem no 6 gadu vecuma.

Cienījamie apmeklētāji,

pirms atrakcijas lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Atrakcijas „Balvu šautuve” lietošanas noteikumi.

Atrakciju drīkst izmantot tikai ar personāla atļauju.

 • Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpota rindas kārtībā.
 • Atrakcijā reizē var piedalīties 1-3 dalībnieki.
 • Ieņem spēles vietu.
 • Uzsākt šaušanu drīkst pēc apkalpojošā personāla signāla.

!!! Ņemiet vērā, ka atrakcijas izmantošanas laikā lodītes var atlekt, tāpēc obligāti jālieto aizsargbrilles (arī skatītājiem).

Pēc apkalpojošā personāla norādījuma nekavējoties jāpārtrauc šaušana un jānovieto ieroci uz letes

Vecākiem ir atļauts un ieteicams palīdzēt saviem bērniem (šaušana kopā, kā arī morāls uzmundrinājums).

Atrakcijā aizliegts:

 • Aiztikt ieročus un uzsākt šaušanu bez personāla atļaujas;
 • Liekties pāri vai šķērsot norobežojuma leti;
 • Jebkādā veidā traucēt citiem apmeklētājiem un tīšuprāt bojāt atrakciju un tās inventāru;
 • Mest pa mērķiem ar jebkādiem priekšmetiem;
 • Šaut jebkur citur, nevis mērķos.
 • Šaut pa citiem mērķiem, nevis saviem izvēlētajiem.

Citi noteikumi:

 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.

Atrakciju kategoriski aizliegts izmantot alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.

Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, pārtraukt atrakcijas izmantošanu vai atteikt dalību tajā šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: