Autodroms “Jautrie taksīši”

Katra atrakciju parka klasika – Autodroms, kura apmeklējumu izbaudīs gan bērni, gan pieaugušie.

Viena Autodroma mašīna ir piemērota 2 bērniem vai bērnam + pieaugušajam.

Brauciena ilgums – ~3 minūtes.

Atrakcijas biļete Cena
1 auto 3,50 €

Pieaugušajam nav jāiegādājas atsevišķa biļete, ja tas izmanto atrakciju kopā ar bērnu vienā mašīnītē.

Atrakcijas ierobežojumi

 • Atrakciju bez pieaugušā var izmantot bērni, kas ir
  • Vismaz 8 gadus veci;
  • Vismaz 125cm gari.
 • Mazāki bērni no 5 līdz 7 gadu vecumam un augumā no 80 līdz 125cm atrakciju var apmeklēt tikai kopā ar pieaugušo.
 • Atrakcija paredzēta apmeklētājiem augumā līdz 170cm.

Atrakcijas darbības laikā mašīnītes var savstarpēji saskrieties, tādēļ aicinām ņemt vērā visus atrakcijas drošības nosacījumus un izvērtēt savu gatavību atrakcijas apmeklējumam.

Atrakcija nav piemērota:

 • apmeklētājiem ar kakla, galvas, muguras vai citām veselības problēmām, kas var ietekmēt drošu atrakcijas izmantošanu.
 • apmeklētājiem alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē;
 • grūtniecēm;
 • apmeklētājiem ar nopietniem fiziskiem vai garīgiem attīstības traucējumiem.

Cienījamie vecāki,

pirms atrakcijas izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji atrakcijas izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Atrakcijas Autodroms lietošanas noteikumi

 • Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā.
 • Aktīvajā zonā aiz nožogojuma atļauts ienākt tikai pēc apkalpojošā personāla uzaicinājuma.
 • Pirms atrakcijas apmeklējuma pārliecinieties, vai jūsu parametri atbilst atrakcijas izmēriem.
 • Iekāpt un izkāpt no atrakcijas drīkst tikai ar apkalpojošā personāla atļauju!
 • Iekāpjot izvēlētajā mašīnītē, jāapsēžas un jāatrodas sēdus stāvoklī visu brauciena laiku.
 • Atrakcijas apmeklētājiem obligāti jāpiesprādzējas.
 • Mašīnītes vadītājam ar abām rokām jāturas pie stūres;

Darbojoties atrakcijai, stingri aizliegts:

 • Šķērsot atrakcijas norobežojumus, liekties tiem pāri;
 • Izkāpt no mašīnītes, kamēr atrakcija vēl darbojas;
 • Celties kājās, tupēt, liekties pāri sava auto sēdvietai;
 • Atvērt drošības siksnas;
 • Ienest atrakcijā ēdienus, dzērienus vai asus priekšmetus, ar kuriem iespējams savainoties;
 • Lietot košļājamās gumijas, konfektes vai citus pārtikas produktus, radot aizrīšanās risku.
 • Jebkādā veidā traucēt citiem apmeklētājiem un bojāt atrakcijas un to inventāru.

Citi noteikumi:

 • Atrakcijas kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē!
 • Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (nokrišņi, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta.

Administrācija un apkalpojošais personāls neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju vai apkalpojošā personāla norādījumus.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: